Belinë në Fier

  • Bankers Petroleum mbështet me financim ujësjellësin në fshatin Belinë

    Kompania Bankers Petroleum ka mbështetur rikonstruksionin e ujësjellësit të fshatit Belinë në Fier, duke përmirësuar furnizimin me ujë për 2000 banoreve të kësaj zone. Investimi me vlerë 100 mijë dollarë do të sjellë furnizim të vazhdueshëm me ujë brenda normave të lejuara. Zona ka patur probleme të mëdha me...
Emisione