Drejtore e TKOB

  • Rikthehen “shtëpitë e pionierëve”

    Dikur ishin Pallatet e Pionierëve, që edukonin dhe zbulonin talentet që në vegjëli. Pas prishjes së tyre, ato rikthehen në një tjetër formë, që i përgjigjen kërkesave të kohës. Nuk janë fëmijët që shkojnë në rrethet artistike, por profesionistët që shkojnë tek ata. Prej pak ditësh instrumentistë, koristë, dirigjentë...
Emisione