Paga minimale

  • FMN: Tatimi i pasurisë për shtëpitë të bëhet në bazë të pagës minimale

    Do të jenë bizneset ata që do të paguajnë pjesën më të madhe të tatimit mbi pasurinë, taksë që parlamenti pritet ta miratojë në shtator. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë një llogaritje të të gjitha hapësirave tregtare në Shqipëri dhe thotë se sot peshën më të madhe të tatimit...
  • Paga minimale do të konsultohet me FMN

    Do të jetë Fondi Monetar Ndërkombëtar ai që do të vendosë masën se sa do të rritet paga minimale për sektorin privat. Pas disa orë diskutimesh, Këshilli Kombëtar i Punës nuk ka arritur të vendosë se sa do të rritë këtë rrogë, vendimi u shty për në fund të...
Emisione