“Tramvaji dëshirë”

  • “Tramvaji dëshirë”

    Dhe dy pasagjerët më të rëndësishëm që do të rrëfejnë dëshirat e tramvajit janë Stanley Kowalski shqiptar Myzafer Ziflaj dhe Ina Gjonçi si Blanche DuBois. Stanley është një burrë i fortë, i zgjuar dhe me krenari të përdhosur  në një shoqëri që vetëm ndryshon….Blanche është e torturua nga dashuria,...
Emisione