Ujesjellesit

  • 47 milionë euro për ujësjellësit dhe kanalizimet

    8 bashki do të përfitojnë fonde për të ndërtuar ujësjellësit e rinj dhe për të përmirësuar sistemin e pastrimit të ujerave të pista. Qeveria gjermane, banka KFË dhe qeveria e Zvicrës janë dhënë në total 47 milion euro kredi dhe grante për të rregulluar situatën e infrastukturës së ujësjellësit...
Emisione