Barbarossa – Episodi 13


Barbarossa – Episodi 13

21:00 18/01/2023

Çfarë do të thuhet mes Oruçit dhe Dervishit?

Izabel punëson një person që të ndjekë çdo levizje të babait të saj.

Çfarë planesh të tjera po bën ajo me Oruçin?

Çfarë do ta mërzisë Despinen? 

Të ngjashme