Barbarossa – Episodi 19

Barbarossa – Episodi 19

21:00 26/01/2023

Si është gjëndja shëndetësore e Iljazit? Lajmet për zhdukjen e Oruçit përhapen shpejt.

Si do ta përjetojnë vëllezërit  e tij këtë lajm?

Kujt do t’i kërkojë ndihmë Hizir për të kërkuar Oruçin dhe ekuipazhin e tij?
Të ngjashme