Dëmshpërblim për aksidentin në BullgariDëmshpërblim për aksidentin në Bullgari

22:00 27/11/2021

Deri në 125.000 euro për secilën viktimë

Nga 100.000 deri në 125.000 euro mund të kërkojë secili prej prindërve nëse fëmija i tyre ka vdekur në aksident.

Fëmijët e rritur pa prindër mund të marrin deri në 100.000 euro për një prind të humbur, dhe për një vëlla, motër, gjyshe ose gjysh të vdekur shuma është rreth 25.000 mijë euro.

Shërbimi Rrugor shpesh dënohet për mosmirëmbajtje të seksioneve dhe ndërtim të dobët të rrugëve, tregon praktika gjyqësore.

Çështjet civile mund të zgjasin rreth një vit e gjysmë ndërsa çështjet penale zgjasin më shumë.

Sipas informacioneve fillestare, disa firma të mëdha ligjore bullgare kanë ofruar tashmë ndihmë për qeverinë maqedonase në mbrojtjen e interesave të të afërmve përpara një gjykate bullgare.

Klan News
Të ngjashme