Diagnozë – Emisioni 9



Diagnozë – Emisioni 9

19:00 28/03/2020

Specialistët thonë për stresin dhe frikën nga koronavirusi

Për koronavirusin muzikantë nga bota marrin një nismë

Koronavirusi dhe alergjia! Masat dhe mjekimi

Farmacistës përballë koronavirusit!



Të ngjashme