Edhe ujësjellësat me konçesion

Edhe ujësjellësat me konçesion

16:01 19/03/2014 haxhinastoUji është një aset kombëtar që trajtohet me papërgjshmeri. Kështu u shpreh ministri  i Transporteve dhe Infrastrukturës, Edmond Haxhinasto gjatë analizës me sektorin e ujësjellës-kanalizimeve, ku dhe paralajmëroi ndërmarrjet e ujësjellësit se nuk do të ndihmohen nga shteti për të mbuluar humbjet.

Haxhinasto tha se për të përmirësuar menaxhimin e burimeve ujore qeveria do të futet në partneritet edhe me operatorët privatë.

Për të arritur zbatimin e reformave, Haxhinasto rekomandoi një koordinim më të mirë të këtij sektori ndërsa ftoi qytetarët të bëhen partnerë në këtë reformë.
Të ngjashme
UKT

Edhe ujësjellësat me konçesion

Edhe ujësjellësat me konçesion

16:01 19/03/2014 haxhinastoUji është një aset kombëtar që trajtohet me papërgjshmeri. Kështu u shpreh ministri  i Transporteve dhe Infrastrukturës, Edmond Haxhinasto gjatë analizës me sektorin e ujësjellës-kanalizimeve, ku dhe paralajmëroi ndërmarrjet e ujësjellësit se nuk do të ndihmohen nga shteti për të mbuluar humbjet.

Haxhinasto tha se për të përmirësuar menaxhimin e burimeve ujore qeveria do të futet në partneritet edhe me operatorët privatë.

Për të arritur zbatimin e reformave, Haxhinasto rekomandoi një koordinim më të mirë të këtij sektori ndërsa ftoi qytetarët të bëhen partnerë në këtë reformë.
Të ngjashme
UKT