Emërohet nëpunësi i parë transgjinor në Shtëpinë e Bardhë