EMISIONI 429

EMISIONI 429

12:00 23/05/2014

Të ftuar:

HEIDI LUSHTAKU – ‘Put it up’

ERMIRA MEHMETI – Ermira ia del sërish

GANI GURGURI – Ganiu, njeriu që parashikon motin dhe tërmetet

PEJANA ELEZI – Pejana, imazhi i ri i Matrix

SAVJANA – Savjana ‘lajkabon’

AFRIM FERHATI – Banori i përhershëm i spitalit

GRUPI LYNX – ‘Dëshmitar’

Të ngjashme

Grupi

Kallezo

EMISIONI 429

EMISIONI 429

12:00 23/05/2014

Të ftuar:

HEIDI LUSHTAKU – ‘Put it up’

ERMIRA MEHMETI – Ermira ia del sërish

GANI GURGURI – Ganiu, njeriu që parashikon motin dhe tërmetet

PEJANA ELEZI – Pejana, imazhi i ri i Matrix

SAVJANA – Savjana ‘lajkabon’

AFRIM FERHATI – Banori i përhershëm i spitalit

GRUPI LYNX – ‘Dëshmitar’

Të ngjashme

Grupi

Kallezo