30 ura me probleme

  • 30 ura në Shqipëri me probleme

    Gjysma e urave në territorin e vendit paraqesin probleme, ndërsa 30 prej tyre shfaqin probleme të rënda. Bilanci është bërë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku rezulton se të paktën 7 ura janë në gjendje emergjente. Ura e Leklit, Dragotit, Zëmblakut, Kaludhit, Vorës, Tapizës dhe Drojës janë në...
Emisione