kuotat e parelizuara

  • Vazhdon regjistrimi në universitete (30 tetor 1998)

    Edhe pse shkolla ka filluar, regjstrimet në universitete vijojnë ende. Data e fundit e regjistrimeve është caktuar 16 Nëntori dhe pas kësaj shkollat e larta do ti dërgojnë Ministrisë së Arsimit listat përfundimtare sipas çdo dege. Regjistrimet e fundit kanë të bëjnë me plotësimin e kuotave bosh të mbetura...
Emisione