ndotja e tokës në Mallakastër

  • “Kjo naftë sjell vdekjen e menjëhershme të njerëzve që ka pranë”

    Vezir Nure tregoi se kompania Albpetrol i ka ndotur tokën bujqësore me shpërthimet e naftës, por nuk e shpronëson. “Problemi im është se në mes të tokës sonë, që kemi marrë me ligjin 7501, kalon tubacioni kryesor i naftës, i cili është montuar që në kohën e Enverit. Deri...
  • STOP – EMISIONI 4 (SEZONI 4)

    Në kërkim të Hasan Prishtinës në Tiranën kaotike. Monumenti i Hasan Prishtinës është mbuluar nga pemët e bimësia në sheshin Skënderbej, i kthyer në zonë për këmbësorë.Renaldo ka realizuar intervista me humor me qytetarë në kërkim të këtij monumenti.Së fundi në Tiranë janë shtuar korsitë e bicikletave. Por kjo...
Emisione