Pan Starrs

  • Krijohet arkiva e universit

    Është publikuar arkivi më i gjerë me të dhëna mbi universin. Duke u bazuar në informacionet e mbledhura nga qielli mbi Hawain, në të janë të dhënat për mbi 3 miliardë objekte, planete, asteroide, re galaktike etj. Nëpërmjet eksplorimeve të superteleskopit Pan Starrs është krijuar një përmbledhje e jashtëzakonshme,...
Emisione