Punët Publike

  • Ministri i Punës Kadri Rrapi intervistë për punësimin (31 tetor 1998)

    Pas konferencës së sotme me të rinjtë FRESSH-të Minsitri i Punëve të Jashtme Kadri Rrapi u shpreh për të punësuarit në Punët Publike. Objektivi i ardhshëm për vitin 1998 është që të punësohen rreth 28 mijë forca aktive punësimi. I pyetur nëse do të përfshiheshin dhe të rinjtë eurosocialistë...
Emisione