qeveria e nxenesve

  • Qeveria e nxënësve në shkollat e mesme (30 tetor 1998)

    Përveç qeverisë që drejton vendin do të kemi dhe qeveri që drejton shkollat.  Çdo klasë e shkollës ” Petro Nini Luarasi” ka zgjedhur senatorët e saj. Ky senat do të përfaqësojë dhe do të zgjedhë problemet që hasen nga vetë nxënësit e kësaj shkolle. Senatorët e zgjedhur nën këngën...
Emisione