qytetarët për një 97 të dytë

  • STOP – MISIONI 175 (SEZONI 4)

    Opozitarët paralajmërojnë një ’97-të të dytë?! Shumë prindër kanë sjellë sërish video të fëmijëve të tyre, që kërcejnë e argëtohen me nisjen e emisionit “Stop” dhe performancën e fllonxave tona.Renaldo u është drejtuar qytetarëve, duke i pyetur, nëse kanë frikë, se mund të përsëritet një 97-të e dytë, sic...
Emisione