Targat e Provës

  • Targat e Provës, nga 11 Shkurti aplikimi online

    Subjektet nuk do të sorrollaten më për të siguruar për automjetin e tyre një Targë Prove. Nga data 11 Shkurt, aplikimi dhe ndjekja e procedurës do të bëhet online, me qëllim shmangien e vonesave dhe abuzimit. Lajmin e ka bërë të ditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit...
Emisione