ura e vashes

  • “Rruga e Arbrit” gati në pranverë të vitit 2021

    Këto konsiderohen si punimet më të vështira në segmentin e Rrugës së Arbrit. Janë tre vepra infrastrukturore, të cilat kanë marrë kohë dhe studime nga inxhinierë shqiptarë e kompani të huaja, për të bërë nyjën lidhëse në pikën më të lartë të kësaj rruge, ku bashkohen dy shpate mali...
Emisione