zgjedhjet presidenciale ne maqedoni

  • Maqedonia e Veriut në heshtje zgjedhore

    Zgjedhjet Presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të monitorohen nga një numër i madh vëzhguesish vendorë; nga delegacione të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe nga Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut – ODIHR. Kjo e fundit për zgjedhjet e gjashta presidenciale...
Emisione