Drejtori i Policisë, ai i qarkut dhe shefi i komisariati do emërohen me konkurrim

Ministria e Brendshme ka përfunduar hartimin e ndryshimeve të ligjit për Policinë e Shtetit. Ndryshimet e reja konsistojnë në një qasje të re të organizatës së policisë, në raport me qytetarët. Ndryshimet nisin që me formën e emërimit të drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Me praktikën e re pritet që kryepolici të zgjidhet me konkurrim.

Do të ketë disa emra që plotësojnë kriteret që do garojnë dhe drejtuesi i Policisë së Shtetit do të veçohet nga një komision i veçantë që krijohet enkas me urdhër të ministrit të Brendshëm. Pas filtrimit nga komisioni, emri që plotëson kriteret më të mira, propozohet tek Këshilli i Ministrave për emërim.

Kryepolici nuk është i vetmi që do emërohet me konkurrim, pasi edhe për drejtorët e qarqeve dhe shefat e komisariateve do të ndiqet e njëjta praktikë.

Drejtori i Drejtorisë Vendore qëndron në detyrë për një periudhë prej 3 vitesh, me të drejtë ri-konkurrimi edhe për një mandat të dytë.

Me ndryshimet e reja, koha e qëndrimit të qytetarëve në komisariat kur merren për verifikim do të jetë më e shkurtër. Aktualisht qytetarët mund të mbahen deri në 10 orë në ambientet e komisariatit, por me ndryshimet e reja, nuk mund të jetë më shumë se 5 orë. Brenda këtij orari, policia duhet të përfundojë verifikimet, dhe nëse nuk ka prova për arrestimin, atëherë duhet të lirojë qytetarin.

Në projektligjin e Policisë së Shtetit, është bërë dhe një riorganizim për gradat policore. Gradat aktuale, inspektor, inspektor i parë dhe i dytë do të bashkohen në një gradë të vetme, të emërtuar inspektor. Ndërsa nga grada nënkomisar deri tek grada drejtues i parë, duhet të kenë përkatësisht nga 4 vite eksperiencë.

Gjithashtu me ndryshimet e reja, ministrit të Brendshëm i shtohen kompetencat mbi policinë, pasi do të ketë detyrë të ushtrojë kontroll administrativ, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Klan News