Ne malin shpirteror jane hapur bujtinat e para. Njerezit shkojne per te bere kurban dhe vizituar teqen e Abaz Aliut