Historia Ime

Një program nga Mirela Milori. Rrëfime historish njerëzore dhe investigime që shkojnë përtej lajmeve të kronikave. Ekspertë ligjorë apo psikologë që i japin një qasje më profesionale problematikave dhe tematikave të ndryshme. Protagonistë të ngjarjes ose dhe të afërm që kanë lidhje me ngjarjen apo historinë dhe që tregojnë eksperiencën e tyre…

Kontakt: 0694744444 ose [email protected]

  • 2019-2021