Hotelisht me Gladin

Një “inspektore” që viziton hotelet shqiptare si një kliente e zakonshme, por që vetëm e zakonshme nuk është. Një rubrikë ku përfshihet informimi, investigimi dhe situatat komike, në të cilat Gladi vë stafet e hoteleve ku ajo shkon.