Check in

Check-in është  një cikël që vjen përmes episodesh në formën e një rrëfimi  përmes  dialogut  të ekspertes së turizmit Albana Nanaj dhe një gazetari simpatik dhe ngacmues.

Çdo puntatë ka një itinerar jashtë Shqipërisë, një destinacion të pakonsumuar, por me interes të madh turistik, duke u bazuar  në  historinë e kulturën e tij, tërheqjet më të rëndësishme turistike, si dhe kulinarinë, shopping e argëtimin.

Ky program mbi të gjitha është shumë utilitar  dhe edukues. Përmes tij tregohet konkretisht  dhe rast pas rasti kostoja e udhëtimeve, planifikimi i tyre me detaje të hollësishme, këshillat e duhura për  fluturimet, hotelet, turet, si dhe të gjitha informacionet e nevojshme për çdo destinacion.

Kontakt: [email protected]

  • E shtunë 16:05