Kudo Bashkë – Episodi 19Kudo Bashkë – Episodi 19

17:00 29/04/2021

Çfarë do të thuhet mes Burakut dhe prinderve të Selinit?

Kjo e fundit tashmë vazhdon të mendojë vetëm për Demirin?

Alara gjen Demirin dhe Selinin së bashku në dhomen e hotelit.

Çfarë do të thuhet mes te treve? Çfarë do ta mërzisë Selinin?Të ngjashme