Marin Biçoku për nisjen e punës së ndërtimeve në nyjën e Zogut të Zi-(31 Dhjetor 2005)


Marin Biçoku për nisjen e punës së ndërtimeve në nyjën e Zogut të Zi-(31 Dhjetor 2005)

10:29 31/12/2005

Marin Biçoku: “Duam të njoftojmë që Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit vendimin e KRRTRSH-së të datës 29/12/2005. Ia ka dërguar Bashkisë së Tiranës me një shkresë përcjellëse të datës së sotme me 31, i cili u refuzua të merret në dorëzim nga punonjësit e Bashkisë së Tiranës. Për këtë arsye neve e kemi dërguar dhe me fax dhe jemi në pritje të fillimit zyrtar të punës në Bashkinë e Tiranës për t’ia çuar dhe zyrtarisht.”/tvklan.al


Të ngjashme