Marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur, ndalohet një 18-vjeçar