Ndotja e ajrit shkakton 30,000 vdekje të parakohshme në Ballkanin Perëndimor
Ndotja e ajrit shkakton 30,000 vdekje të parakohshme në Ballkanin Perëndimor

22:36 26/01/2022

Kostot e kujdesit shëndetësor variojnë nga 1.2 miliardë deri në 3.4 miliardë Euro në vit

Sipas të dhënave më të fundit nga Agjencia Europiane e Mjedisit, cilësia e dobët e ajrit në rajon shkakton më shumë se 30,000 vdekje të parakohshme.

Qendra e Përbashkët Kërkimore e BE-së thekson faktin se ndotja e ajrit kontribuon në një ulje mesatare të jetëgjatësisë me 0.4 – 1.3 vjet në Ballkanin Perëndimor.

Ndotja e ajrit në Ballkanin Perëndimor shkakton një sërë vdekjesh të parakohshme, me pasoja duke përfshirë jetëgjatësinë më të shkurtër dhe përkeqësimin e shëndetit publik. 

Fondi Europian për Ballkanin thekson se është e nevojshme të përmirësohet urgjentisht cilësia e ajrit dhe shëndeti publik, duke përmirësuar sistemet shëndetësore. Ekziston nevoja për të rritur fondet buxhetore për kontrollin e ndotjes dhe për të krijuar sisteme për monitorimin e efekteve të saj në shëndetin njerëzor. 

Klan News

Të ngjashme