Lëvizja e akrepave të orës me 60 minuta të tjera përpara gjatë gjithë vitit do të ndikonte ndjeshëm në shtimin e aktivitetit fizik te fëmijët.

Një studim i dy universiteteve britanike në Londër dhe Bristol – që ka patur në fokus 23 mijë fëmijë kryesisht në Angli, e ka shtrirë objektin e tij edhe në 9 vende të tjera të globit, përfshi edhe Australinë.

Pas kalkulimeve, është vërtetuar se në një vit do të përfitoheshin të paktën 200 orë dritë më shumë, ndërsa aktiviteti i fëmijëve në ditë do të shtohej me 30-35 minuta.