Rritje me 8.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023

5.7 miliardë lekë u arkëtuan nga tatimi mbi të ardhurat personale në muajin Janar të këtij viti, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave duke shënuar rritje me 8.6% më shumë se Janari i 2023.

Performanca paraprake e treguesve fiskalë të konsoliduar për muajin Janar të 2024, reflekton ecurinë e mbledhjes së të ardhurave dhe realizimit të shpenzimeve, nënvizon dikasteri i Financave.

Duke iu referuar të ardhurave totale për Janarin e këtij viti, Ministria e Financave evidenton se ato u realizuan në masën 100.6% të planit të së njëjtës periudhë. Gjithashtu indikatorë pozitive shënuan edhe të ardhurat e mbledhura nga tatimi mbi fitimin. Bazuar në shifrat zyrtare, ato u realizuan në masën 2.9 miliardë lekë, ose 19.3% më shumë se Janari i vitit 2023.

Ndërsa shpenzimet e përgjithshme publike, për muajin e parë të vitit 2024, arritën në rreth 38.6 miliardë lekë me një realizim në masën 89.2% të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të 2023, ky zë ka rezultuar 10.3% më i lartë, ose rreth 3.6 miliardë lekë më shumë.

Klan News