Nënkryetari i KQV-së Shahin Bistri për propagandën e Kushtetutës (05 Nëntor 1998)

UKT