Kenan fajëson Xhemrenë për zhdukjen e Berk.

Derja zbulon që Ali ka gisht në rrëmbimin e Berk.

Çfarë do të ndodhë me këtë të fundit? Dikush do të rrefehet për një vrasje.