Falë dëshmisë së Berk, Ali arrin të lirohet nga akuzat.

Çfarë do t’I rrëfejë tjetër Hazall Xhemres?

A do të arrestohet Çagrin për plagosjen e Berk?