Kenan së bashku me Berk shkojnë të kalojnë kohë në shoqërinë e Derjas dhe Aliut.

Lumturia e Zejnos do të shkatërrohet kur dëgjon një bisedë të babait të saj.

Çfarë plani po bëjnë Hazall dhe Ege?