Berk i kërkon falje në gjunjë Xhemresë. A do ta falë dot ajo?

Vefa i rrëfen Hazallit që është i dashuruar me të.

Por fjalët e ashpra të saj do ta shkatërrojnë Vefan.

Një vdekje e tmerrshmë do të ndodhë në sy të të gjithë studenteve të shkollës.