Ali dhe Berk vazhdojnë të kenë përplasje me njëri-tjetrin.

Derja i rrefen Onderit dyshimin e saj që Kenan mund të jetë vrasësi i Vefas.

Çfarë do të rrëfeje Berk para shokëve të tij?