Ali me shoket e tij shkon të hakmerret ndaj Berkut duke e fajësuar atë për vdekjen e Vefas.

Çfarë deklarate për shtyp do të japë Kenan?

A është Berk ai që fshihet pas vrasjes së Vefas?