A do të mund të kuptojë Xhemre tradhëtinë e Berk?

Çfarë do të dëgjojë Zejno në një bisedë të Hazallit?

Cili do të jetë hapi i parë i hakmarrjes së Ali dhe dy shokëve të tij?