Në çfarë marrëveshjeje do të bien Hazall dhe Kenan?

Si do të shkojë provimi i Aliut, Sinanit dhe Zejnos?

Onder me një tufe me lulë në dorë troket e deren e Derjas.