OPINION – SHQIPTARET E RRALLE SHPIKES!

OPINION – SHQIPTARET E RRALLE SHPIKES!

23:48 16/07/2018

Të ftuar:

Sokol Vladi - Anëtar Jurie "ICT AWARDS"

Kushtrim Shala - Organizator ICT AWARDS

Mario Alla - Inovatore

Hana Qerimi - 
Inovatore

Tea Reqica - 
Inovatore

Kastriot Fetahaj - 
Inovatore

Julian Demeti -
 Inovatore

Adela Kallanxhi - 
Inovatore
Të ngjashme
Kolegji Profesional
AKSHI