Osmani – Episodi 168
Osmani – Episodi 168

22:00 20/07/2021

Osmani përgatitet për të marrë hak ndaj Abdurrahmanit.

Si të jetë fundi i betejes me ushtrinë e tekfurit?

Umur bej ka nisur të krijojë aleancen e vet përkrah Osmanit…

A do t’i falë Osmani ushtarët e tij?

Të ngjashme