Osmani – Episodi 294


Osmani – Episodi 294

22:00 26/10/2022

Çfarë mesazhi do të marrë mbrapsht i derguari i tekfurit tek Osmani?

A do ta dorezojë vajzen Osmani?

Barkin bej merr një mesazh të rëndesishëm.

Cili është plani i Barkin bej dhe aleatit të tij?

Të ngjashme