PD për planin e qeverisë: Hap i parë, por i pamjaftueshëmGrupi