” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Klan Plus.

Global Markets në grupin OTP Bank

Tregjet globale në OTP Bank, shërbime investimi