Deklarata e përbashkët e liderëve të rajonit përmban 11 pika dhe ka si fokus thellimin e bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Bashkimit Europian.

Në këtë deklaratë, theksohet ndërmarrja e reformave nga ana e shteteve të Ballkanit Perëndimor, si dhe integrimi në BE.

Shtetet pjesëmarrëse në Samitin e Shkupit, e shohin “Planin e Rritjes” si mundësi shumë e mirë për të nxitur zhvillimin socio-ekonomik. 


DEKLARATA E PËRBASHKËT NGA UDHËHEQËSIT E SHTETEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR:

1. Duke njohur peisazhin e ndërlikuar gjeopolitik të karakterizuar nga agresioni i Rusisë kundër Ukrainës dhe krizave të vazhdueshme në Lindjen e Mesme, ne, gjashtë liderët e Ballkanit Perëndimor nënvizojmë rëndësinë kryesore të bashkëpunimit brenda rajonit dhe integrimin me Bashkimin Evropian dhe angazhimin për avancimin e katër lirive të lëvizjes (kapitale, mallra, shërbime, njerëz) për të gjithë qytetarët tanë.

2. Pranojmë rëndësinë e konkluzioneve të Kryesuesit të Samitit të Procesit të Berlinit në Tiranë më 16 Tetor 2023, dhe Deklaratën e Samitit BE-Ballkani Perëndimor në Bruksel më 13 Dhjetor 2023.

3. Duke vënë në dukje se Plani i ri i Rritjes së Ballkanit Perëndimor përfaqëson një mundësi të re për promovim, konvergjenca ekonomike dhe sociale e rajonit tonë me Bashkimin Evropian është si një mjet për të avancuar në procesin e anëtarësimit.

4. Të përkushtuar për të shfrytëzuar mundësitë e paraqitura nga Plani i Rritjes dhe për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve tanë për një të ardhme më të begatë dhe më të qëndrueshme brenda Bashkimit Europian.

5. Gati për të zbatuar këtë plan gjithëpërfshirës – Integrimi i zgjeruar ekonomik rajonal, reformat themelore të përshpejtuara, të drejtat dhe vlerat themelore dhe shtetin e së drejtës, duke përfshirë ato që luftojnë korrupsionin dhe frenojnë ndërhyrjet politike në institucionet e pavarura që duhet t’u shërbejë të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë.

6. Ne e shohim Planin e Rritjes si një shans për të nxitur dhe zbatuar reforma thelbësore drejt mbylljes së hendekut të konvergjencës me BE-në që do të nxisë zhvillimin, përfshirë atë socio-ekonomik, në një moment kyç në procesin e zgjerimit. Ne kemi filluar përgatitjet tona për zbatimin e Planit të Rritjes, duke përfshirë zhvillimin e axhendave të reformave strategjike.

7. Këto axhenda reformash bazohen në përpjekjet individuale. Programe, të cilat ne angazhohemi të vazhdojmë t’i avancojmë dhe mbështesim. Plani i Rritjes, Instrumenti Financiar, nga ana tjetër, do të plotësojë mbështetjen ekzistuese nga Instrumenti i Asistencës së Para-anëtarësimit dhe gjithashtu ofrimi i një shtytjeje shtesë për ekonominë dhe zbatimin e planit të investimeve.

8. Së bashku, si rajon, ne do të përqendrojmë përpjekjet tona në promovimin e ekonomisë rajonale integrimin përmes Tregut të Përbashkët Rajonal bazuar në rregullat dhe standardet e BE-së, ndërsa në të njëjtën kohë duke avancuar hapjen e tregut rajonal ndaj tregut të vetëm të BE-së. Rajoni është i gatshëm të ndërmarrë veprime vendimtare shtesë për të finalizuar transformimin e rajonit.

9. Duke njohur nevojën për kontribute kolektive në drejtim të zhvillimit të një plani ambicioz, përpjekjet tona bashkëpunuese synojnë jo vetëm të forcojnë integrimin brenda rajonit tonë, por edhe për t’i hapur rrugë dhe për të qenë një hap për një integrim më të gjerë me Tregun Unik.

10. Duke pranuar se BE-ja është e hapur për shqyrtimin e propozimeve nga Plani i Rritjes që synojnë përmirësimin e integrimit ekonomik të Ballkanit Perëndimor me BE-në dhe brenda rajonit, ne do të forcojmë përpjekjet tona për t’u përafruar me rregullat e tregut të përbashkët të BE-së. Kjo përfshin hapjen sektorët përkatës për të gjithë fqinjët, duke iu përmbajtur parimeve të Tregut të Përbashkët Rajonal dhe Vlerat, standardet dhe rregullat themelore të BE-së dhe ruajtja e integritetit të BE-së.

11. Duke njohur përpjekjet e përbashkëta të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së për të sjellë rajonin në BE, ne besojmë se lehtësia e rritjes së reformave do të jetë e prekshme, si dhe do të avancojë procesin e anëtarësimit për të gjithë qytetarët tanë dhe kontribuojë në ngushtimin e hendekut social dhe ekonomik të rajonit./tvklan.al