Raiffeisen Invest prezanton për herë të parë në tregun shqiptar fondin me fokus në investime të qëndrueshme ESG, “Raiffeisen Solid”. 

Ky fond, i pari i llojit të tij i licencuar në Shqipëri është një reflektim i misionit të Raiffeisen Invest për të qenë pioniere në sjelljen e risive më të fundit si dhe për të integruar konceptin e qëndrueshmërisë në politikat e investimit në treg.

Fondi i Qëndrueshëm Raiffeisen Solid është i pari fond furnizues, që i jep mundësi investitorëve të krijojnë një portofol miks aksionesh dhe obligacionesh, të cilat janë përzgjedhur duke marrë parasysh kriteret mjedisore, shoqërore dhe qeverisëse (ESG).

Investimet në këtë fond janë të kujdesshme dhe i nënshtrohen një vlerësimi të hollësishëm financiar dhe të qëndrueshmërisë.

“Ne lançojmë sot fondin e parë ESG duke shënuar një moment historik të rëndësishëm jo vetëm për Raiffeisen Invest Shqipëri, por për të gjithë peizazhin financiar në treg. Duke qenë lider i padyshimtë i tregut të fondeve të investimeve në Shqipëri me 5 fonde të prezantuara dhe mbi 90% të tregut është sigurisht një krenari dhe frymëzim ti drejtojmë klientët tashmë drejt një të ardhmeje të qëndrueshme”, thotë CEO i Raiffeisen Bank, Christian Canacaris.

Mbi 85% e portofolit të këtij fondi investohet në fondin kryesor ESG, nën administrimin e Raiffeisen Capital Management në Vjenë. Fondi Kryesor investon ekskluzivisht në tituj financiarë dhe/ose instrumente të tregut të parasë, emetuesit e të cilëve klasifikohen si të qëndrueshëm në bazë të kritereve shoqërore, ekologjike dhe etike.

“Fondi Raiffeisen Solid është një fond në Euro dhe do të ofrohet në treg nëpërmjet rrjetit të degëve të Raiffeisen Bank. Të gjitha ato individ apo kompani që duan të kontribuojnë nëpërmjet investimit të tyre në zhvillimin e qëndrueshëm; kanë një tolerancë mesatare ndaj riskut dhe janë të gatshëm të kenë një horizont investimi së paku 5 vjeçar, për të përfituar maksimalisht nga fondi”, shprehet Edlira Konini, administratore e përgjithshme e Raiffeisen Invest.

Në të gjithë Evropën, “investimet e qëndrueshme” po përjetojnë aktualisht një popullaritet të jashtëzakonshëm midis investitorëve.

Vëllimi i investimeve të përgjegjshme po rritet vazhdimisht. Me Raiffeisen Solid, investitorët shqiptarë mund të kontribuojnë në këtë ndryshim pozitiv duke investuar në një fond që mbron vlerat e qëndrueshmërisë dhe përgjegjësinë shoqërore.

Tv Klan