Rudina – Emisioni 29 Maj 2020Rudina – Emisioni 29 Maj 2020

18:50 29/05/2020

Gerta Heta dhe dy vajzat e saj (Luna dhe Matea)

Sava Bardhi – Drejtuese agjencisë turistike “Savatours”
Flora Xhemani – gazetare turizmi

Daniel Çakcciri – drejtor e marketingut së kompanisë “Billa”
Të ngjashme